Chính sách quyền riêng tư (Privacy Policy)

Cập nhật lần cuối: ngày 01 tháng 01 năm 2021

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và thủ tục của Bloghoidap về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Quý khách khi Quý khách sử dụng Dịch vụ, đồng thời cho Quý khách biết về các quyền riêng tư của Quý khách và cách mà luật pháp bảo vệ Quý khách.

Bloghoidap sử dụng dữ liệu Cá nhân của Quý khách để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Quý khách đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:

 • Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để Quý khách truy cập Dịch vụ của Bloghoidap hoặc các phần của Dịch vụ của Bloghoidap.
 • Bloghoidap.vn (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Bloghoidap.vn” hoặc “Của Bloghoidap.vn” trong Thỏa thuận này) là Bloghoidap.
 • Cookie là các tệp nhỏ được trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Quý khách, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của Quý khách trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng.
 • Quốc gia đề cập đến: Việt Nam.
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng được.
 • Dịch vụ đề cập đến: Trang web (hoặc Website).
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty bên thứ ba hoặc các cá nhân được Công ty thuê để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp
 • Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Dịch vụ Truyền thông Xã hội của bên thứ ba đề cập đến bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ trang web mạng xã hội nào mà qua đó Người dùng có thể đăng nhập hoặc tạo tài khoản để sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
 • Trang web (Website) về Bloghoidap.vn, truy cập tại: https://bloghoidap.vn/
 • Quý khách có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Tuyên bố về quyền riêng tư:

Đây là Tuyên bố về Quyền riêng tư của website https://bloghoidap.vn/. Trang này được điều hành và duy trì bởi Bloghoidap, là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web này.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã chọn trở thành khách hàng của Bloghoidap.vn. Bloghoidap.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư của quý khách hàng.

Bloghoidap.vn muốn mang đến cho quý khách hàng các trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể. Bloghoidap.vn sử dụng các thông tin mà quý khách hàng chia sẻ với Bloghoidap.vn để giúp dịch vụ của Bloghoidap.vn và trải nghiệm của quý khách hàng trở nên tốt hơn. Tuyên bố về Quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp quý khách hàng hiểu rõ về cách Bloghoidap.vn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, nỗ lực của Bloghoidap.vn trong việc bảo vệ dữ liệu của quý khách hàng và các tùy chọn mà quý khách hàng có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng.

Khi quý khách hàng truy cập trang web của Bloghoidap.vn để mua sản phẩm hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Bloghoidap.vn, điều đó có thể được hiểu là quý khách hàng đang tin tưởng Bloghoidap.vn. Bloghoidap.vn đánh giá cao và trân trọng việc quý khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Bloghoidap.vn. Vì thế Bloghoidap.vn cam kết thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng một cách nghiêm túc.

Trong thông báo về quyền riêng tư này, Bloghoidap.vn cố gắng giải thích cho quý khách hàng về thông tin mà Bloghoidap.vn sẽ thu thập, cách mà Bloghoidap.vn sử dụng thông tin đó và quý khách hàng có những quyền gì liên quan đến thông tin đó theo cách rõ ràng nhất có thể. Bloghoidap.vn hy vọng quý khách hàng dành chút thời gian để đọc kỹ vì thông báo này rất quan trọng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong thông báo bảo mật này mà quý khách hàng không đồng ý, quý khách hàng có thể ngừng sử dụng dịch vụ của Bloghoidap.vn ngay lập tức (và Bloghoidap.vn chân thành xin lỗi vì những bất tiện mà Bloghoidap.vn gây ra cho quý khách hàng).

Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả thông tin được thu thập thông qua dịch vụ của Bloghoidap.vn, cũng như bất kỳ dịch vụ, bán hàng, tiếp thị hoặc sự kiện liên quan nào.

Vui lòng đọc kỹ thông báo bảo mật này vì nó sẽ giúp quý khách hàng hiểu những gì Bloghoidap.vn làm với thông tin mà Bloghoidap.vn thu thập.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi theo thời gian. Quý khách hàng nên thường xuyên xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư để biết những thay đổi có thể có. Tuyên bố về Quyền riêng tư này đã được thay đổi lần cuối vào 01/01/2021.

3. Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

3.1. Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Bloghoidap.vn, Bloghoidap.vn có thể yêu cầu Quý khách cung cấp cho Bloghoidap.vn một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Quý khách. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ (số nhà, tên đường, phường/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh, quốc gia, mã ZIP)
 • Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên thiết bị của Quý khách (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của Bloghoidap.vn mà Quý khách truy cập, ngày và giờ truy cập của Quý khách, thời gian trên các trang đó, thiết bị duy nhất số nhận dạng và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Bloghoidap.vn có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, loại thiết bị di động Quý khách sử dụng, ID duy nhất trên thiết bị di động của Quý khách, địa chỉ IP của thiết bị di động của Quý khách, Điện thoại di động của Quý khách hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Quý khách sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Bloghoidap.vn cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Quý khách gửi bất cứ khi nào Quý khách truy cập Dịch vụ của Bloghoidap.vn hoặc khi Quý khách truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Thông tin từ Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba

Bloghoidap.vn cho phép Quý khách tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng Dịch vụ thông qua các Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba sau:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Nếu Quý khách quyết định đăng ký thông qua hoặc cấp cho Bloghoidap.vn quyền truy cập vào Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, Bloghoidap.vn có thể thu thập dữ liệu cá nhân đã được liên kết với tài khoản của dịch vụ truyền thông xã hội bên thứ ba của Quý khách, chẳng hạn như tên của Quý khách, địa chỉ email của Quý khách, hoạt động của Quý khách hoặc Danh sách liên hệ của Quý khách được liên kết với tài khoản đó.

Quý khách cũng có thể có tùy chọn chia sẻ thông tin bổ sung với Bloghoidap.vn thông qua tài khoản Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba. Nếu Quý khách chọn cung cấp thông tin và Dữ liệu Cá nhân như vậy, trong quá trình đăng ký hoặc bằng cách khác, Quý khách đang cấp cho Bloghoidap.vn quyền sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Theo dõi Công nghệ và Cookie

Bloghoidap.vn sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của Bloghoidap.vn và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của Bloghoidap.vn. Các công nghệ Bloghoidap.vn sử dụng có thể bao gồm:

 • Cookie hoặc Cookie trình duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Quý khách. Quý khách có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết khi nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu Quý khách không chấp nhận Cookie, Quý khách có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của Bloghoidap.vn. Trừ khi Quý khách đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để nó sẽ từ chối Cookie, Dịch vụ của Bloghoidap.vn có thể sử dụng Cookie.
 • Flash Cookie. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ của Bloghoidap.vn có thể sử dụng các đối tượng được lưu trữ cục bộ (hoặc Flash Cookie) để thu thập và lưu trữ thông tin về tùy chọn của Quý khách hoặc hoạt động của Quý khách trên Dịch vụ của Bloghoidap.vn. Cookie Flash không được quản lý bởi cài đặt trình duyệt giống như cài đặt được sử dụng cho Cookie trình duyệt. Để biết thêm thông tin về cách Quý khách có thể xóa Flash Cookies, vui lòng đọc “Tôi có thể thay đổi cài đặt để vô hiệu hóa hoặc xóa các đối tượng được chia sẻ cục bộ ở đâu?” có tại đây.
 • Biểu tượng web. Một số phần nhất định trong Dịch vụ của Bloghoidap.vn và email của Bloghoidap.vn có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là báo hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif pixel đơn) cho phép Công ty, chẳng hạn, tính người dùng đã truy cập các trang đó hoặc đã mở email và để biết các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).
 • Cookie có thể là Cookie “Liên tục” hoặc “Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Quý khách khi Quý khách ngoại tuyến, trong khi Cookie Phiên sẽ bị xóa ngay khi Quý khách đóng trình duyệt web của mình.

Bloghoidap.vn sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookie cần thiết / thiết yếu

 • Loại: Cookie phiên
 • Được quản lý bởi: Bloghoidap.vn
 • Mục đích: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép Quý khách sử dụng một số tính năng của nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Nếu không có các Cookie này, các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu sẽ không thể được cung cấp và Bloghoidap.vn chỉ sử dụng các Cookie này để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ đó.

Chính sách cookie / Cookie chấp nhận thông báo

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: Bloghoidap.vn
 • Mục đích: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận việc sử dụng cookie trên Trang web hay không.

Cookie chức năng

 • Loại: Cookie liên tục
 • Được quản lý bởi: Bloghoidap.vn
 • Mục đích: Những Cookie này cho phép Bloghoidap.vn ghi nhớ các lựa chọn Quý khách thực hiện khi Quý khách sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của Quý khách. Mục đích của những Cookie này là cung cấp cho Quý khách trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Quý khách phải nhập lại các tùy chọn của mình mỗi khi Quý khách sử dụng Trang web.

3.2. Sử dụng dữ liệu cá nhân của Quý khách

Bloghoidap.vn có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của Bloghoidap.vn, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Bloghoidap.vn.
 • Để quản lý Tài khoản của Quý khách: để quản lý đăng ký của Quý khách với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Quý khách cung cấp có thể cung cấp cho Quý khách quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ khả dụng cho Quý khách với tư cách là người dùng đã đăng ký.
 • Đối với việc thực hiện hợp đồng: sự phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Quý khách đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Bloghoidap.vn thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Quý khách: Để liên hệ với Quý khách qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã ký hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để thực hiện chúng.
 • Để cung cấp cho Quý khách tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà Bloghoidap.vn cung cấp tương tự như những sản phẩm mà Quý khách đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Quý khách đã chọn không nhận thông tin đó.
 • Để quản lý các yêu cầu của Quý khách: Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Quý khách với Bloghoidap.vn.
 • Đối với chuyển giao doanh nghiệp: Bloghoidap.vn có thể sử dụng thông tin của Quý khách để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, giải thể, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của Bloghoidap.vn, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu Cá nhân do Bloghoidap.vn nắm giữ về người dùng Dịch vụ của Bloghoidap.vn nằm trong số các tài sản được chuyển giao.
 • Cho các mục đích khác: Bloghoidap.vn có thể sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch khuyến mại và để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của Quý khách.

Bloghoidap.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp Dịch vụ: Bloghoidap.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với Nhà cung cấp Dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Bloghoidap.vn, để liên hệ với Quý khách.
 • Đối với việc chuyển giao kinh doanh: Bloghoidap.vn có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách liên quan đến, hoặc trong quá trình đàm phán, bất kỳ việc sáp nhập, bán tài sản của Công ty, cấp vốn hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Bloghoidap.vn cho một công ty khác.
 • Với các Chi nhánh: Bloghoidap.vn có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các chi nhánh của Bloghoidap.vn, trong trường hợp đó, Bloghoidap.vn sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Bloghoidap.vn và bất kỳ công ty con nào khác, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà Bloghoidap.vn kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của Bloghoidap.vn.
 • Với các đối tác kinh doanh: Bloghoidap.vn có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các đối tác kinh doanh của Bloghoidap.vn để cung cấp cho Quý khách các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.
 • Với người dùng khác: khi Quý khách chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở các khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể bị phân phối công khai ra bên ngoài. Nếu Quý khách tương tác với những người dùng khác hoặc đăng ký thông qua Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba, các liên hệ của Quý khách trên Dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba có thể thấy tên, hồ sơ, ảnh và mô tả hoạt động của Quý khách. Tương tự, những người dùng khác sẽ có thể xem mô tả về hoạt động của Quý khách, giao tiếp với Quý khách và xem hồ sơ của Quý khách.
 • Với sự đồng ý của Quý khách: Bloghoidap.vn có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Quý khách.

3.3. Lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Bloghoidap.vn sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý khách trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Bloghoidap.vn (ví dụ: nếu Bloghoidap.vn được yêu cầu giữ lại dữ liệu của Quý khách để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của Bloghoidap.vn.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của Bloghoidap.vn hoặc Bloghoidap.vn có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

3.4. Chuyển dữ liệu cá nhân của Quý khách

Thông tin của Quý khách, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Bloghoidap.vn và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến – và duy trì trên – các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Quý khách hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của Quý khách.

Sự đồng ý của Quý khách đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc Quý khách gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Quý khách đối với việc chuyển giao đó.

Bloghoidap.vn sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Quý khách được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý khách cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật của Dữ liệu của Quý khách và thông tin cá nhân khác.

3.5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Quý khách có thể được chuyển giao. Bloghoidap.vn sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Quý khách được chuyển giao và trở thành đối tượng của Chính sách quyền riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Bloghoidap.vn có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty.
 • Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ.
 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng.
 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.
 • Bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách.

Sự bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Quý khách là quan trọng đối với Bloghoidap.vn, nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi Bloghoidap.vn cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý khách, Bloghoidap.vn không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

4. Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của Bloghoidap.vn không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Bloghoidap.vn không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Quý khách là cha mẹ hoặc người giám hộ và Quý khách biết rằng con Quý khách đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Bloghoidap.vn, vui lòng liên hệ Bloghoidap.vn. Nếu Bloghoidap.vn biết rằng Bloghoidap.vn đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, Bloghoidap.vn sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Bloghoidap.vn.

Nếu Bloghoidap.vn cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Quý khách và Quốc gia của Quý khách yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, Bloghoidap.vn có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Quý khách trước khi Bloghoidap.vn thu thập và sử dụng thông tin đó.

5. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Bloghoidap.vn có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Bloghoidap.vn điều hành. Nếu Quý khách nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Quý khách sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Bloghoidap.vn đặc biệt khuyên Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mọi trang web Quý khách truy cập.

Bloghoidap.vn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

6. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Bloghoidap.vn có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của Bloghoidap.vn theo thời gian. Bloghoidap.vn sẽ thông báo cho Quý khách về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách quyền riêng tư mới trên trang này.

Bloghoidap.vn sẽ cho Quý khách biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Bloghoidap.vn, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Quý khách nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

7. Liên hệ Bloghoidap.vn

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Quý khách có thể liên hệ với Bloghoidap.vn:

 • Qua email: bloghoidap.blog@gmail.com
 • Bằng cách truy cập trang Liên Hệ trên trang web của Bloghoidap.vn tại đây.