Truyện tình cảm

Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người

Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Tôi không biết tại sao tôi lại nhớ ...